AV无码久久久久久久久不卡网站

AV无码久久久久久久久不卡网站

风湿相搏,风强则气从风而浸淫肌体,故为瘾疹;气强则风从气而鼓涌水液,故为水;风气并强,两相搏击,而水液从之,则为风水;汗之则风去而水行,故曰:汗出乃愈。漏脯,经漏水之脯也。

青、黄、赤、白、黑,显然彰于皮之外者五色也,隐然含于皮之中者五气也。「产后中风」之下,当有「病痉者」之三字,始与方合。

产妇新虚,不宜多汗,而此反喜汗出者,血去阴虚,阳受邪气而独盛,汗出则邪去,阳弱而后与阴相合,所谓损阳而就阴是也。 若藏寒痛厥,则不吐蛔,此蛔厥、藏寒之所由分也。

酪性粘滞,醋性酸收,故令成血瘕。 下利脉沉而迟,其人面少赤,身有微热,下利清谷者,必郁冒,汗出而解,病人必微厥,所以然者,其面戴阳,下虚故也。

呕不能食,大便反坚,但头汗出,津液上行不下逮之像。 久病不进,故脉不夺也。

心下有痰饮,喉间有漉漉声,肠间有水气,肠中有沥沥声者,用苓桂术甘汤,即温药和之之法也。 然病此卒不死,或至百日,或延至一年者,以饮阴邪,阴性迟,故欬家其脉弦,为有水,十枣汤主之。

Leave a Reply